Boningshus med flygel
 

Mars 2008

 

Ett år på Puser

Januari 2007Maj 2007

Våra kastanjer underifrån, maj 2007

 

Juni 2007

 

Juli 2007

 

 

Oktober 2007

November 2007

December 2008
 

 

Mars 2008

April 2008

 

Maj 2008

Juli 2008

 

Början av november 2008

   

©Copyright: Lina Runander