Färgernas betydelse                                           

Färger har stor betydelse på sin omgivning, både på människor och djur. Här är en kort vägledning till vad de står för.
Brun Färgen komposterar och omvandlar till liv. Den tar emot alla gifter och skit vi inte vill ha. Ju mer vi ger ifrån oss, ju mer positiv energi kan vi ta emot. Brunt skapar ombonad och trygghet och förknippas med en varm trygghet och närhet till jorden. Den kan inge en trygghet som finns i en flock eller familj.
Tillhör Jordens chakra
 
Röd Färgen står för kroppslig kärlek, lidelse, sexualitet, grundförtroende, säkerhet. Står även för passion, energi, hetta, styrka. Grund, jordning, stabilitet. Eld, att sätta igång något. Även moderlighet. Färgen önskas ofta av blivande mödrar. För mycket av denna färg kan leda till aggressivitet och panik, vrede och krig.
Tillhör Rotchakrat
 
Orange Färgen förknippas med eldens värme, socialt umgänge, materiell trygghet och god mat. Färgen står därför för matsmältning och bearbetning av känslor, kreativitet, förhållanden, lycka och glädje. Den kan hjälpa dig att bearbeta ångest, samlade problem, nervositet, laddade problem, chock och sexualitet. Orange står även för anpassningsförmåga.
Tillhör Mag- och sakralchakrat.
 
Gul Gult står för chefsförmågor, förmåga att genomföra saker, kraft- och egoenergi, styrka, vilja, ”jävlar anamma”. Färgen stimulerar nerverna och skärper sinnet.  Är effektiv mot depressioner och tungsinne. Gult är solens färg.
Tillhör chakrat Solarplexus.
 
Grön Färgen grön stimulerar för drömmar, Den står för känslosaker, hjärtats angelägenheter, böjelser, kärlek. Frid och lugn samt behov av känslor. Den står även för närhet, vilja, trygghet och förtroende. Färgen hjälper till att skapa balans i kropp och själ, stimulerar ömhet och generositet samt är tröstande. Exempelvis kan ett grönt täcke vara bra för oroliga hästar. Felaktigt använd kan grönt skapa en tendens till stagnation och obeslutsamhet.
Tillhör Hjärtchakrat
 
Rosa

Rosa står för kärlek mellan mor och barn, kravlös, utan förväntning. Den står för ära och moral och läker sårade känslor.
Tillhör Hjärtchakra

Blå Den blå färgen står för talcentrum, kommunikationsförmåga, inspiration. Att tala, förklara, diskutera och berätta. En mörk nyans står för diskussioner, impulsivitet och motverkar depressioner.  En ljus nyans står för drömmar och andligt, är svalkande, sänker pulsen, avslappnande och inger stillhet och hängivenhet. Den ljusa nyansen står även för lugn harmoni och tålamod samt dämpar ilska. Blått är himlens och vattnets färg. Den sätts ofta som hoppets färg. För mycket av blått kan detta ge en sorgsen känsla och längtan.
Tillhör Halschakrat
 
Indigo Denna färg är ett säte för intuition, telepatisk förmåga, andlig kraft, och ”tredje öga”. Färgen står för kollektivt medvetande, vetande och kunnande. I gamla tiders färglära var detta geniernas och dårarnas färg. För mycket av denna färg kan ha en oroande inverkan.
Tillhör Pannchakrat
 
Lila Lila är sätet för vår andlighet, beskydd, medial kommunikation. Färgen ger ett inre lugn och healing. Lila driver bort missunnsamhet och svartsjuka.
Tillhör Kronchakrat
 
Svart Svart är neutralt men samtidigt alla färgerna på en gång. Färgen associeras till universums krafter.
 
Vit

Vitt står för andligt och rent, ärlighet och sanningar. Det är livets, dödens och ljusets färg. Den helar, befriar och renar. Färgen står även för identitet vid medialt arbete. Här ingår även färgerna silver och guld.

Tillhör Identifikationschakrat

 
Beige Beige ger lugn och ro. Färgen är neutral och nollställande, utgångsläge. Allt eller inget men med en positiv betydelse.
 
Grå Den grå färgen neutraliserar sin omgivning och andra färger. Den kan vara destruktivt. Ljusa nyanser på väg mot silver visar på uppvaknade förmågor till upplysning, intuition och kreativa föreställningar. Mörkgrå nyanser kan visa på psykisk obalans eller ett behov att aldrig lämna en uppgift ogjord. Mycket grått kan indikera egenskaper så som hemlighetsfull och något av en ensamvarg. Enlig gammal tradition förknippades grått med visdom.

©Copyright: Lina Runander