Historia · Utseende · Användning · Avel · Foder · Sjukdomar · Förening

»Dräktighet

»Fölning

»Fölregistrering

»Engelskt pass

»Föl och unghäst

»Visning och stamboksföring

Shirehästen - Avel


Att få dela ett nyfött liv med din bästa vän kan vara en upplevelse som är obeskrivbar. Dock finns det en del bestämmelser att tänka på samt en del bra saker att göra under hästens första levnadstid.

Dräktighet

När du har bestämt dig för att skaffa ett föl, måste du välja en hingst som passar till ditt sto utifrån de egenskaper du vill framhäva och de egenskaper du vill tona ner. När valet väl är gjort, är det bara att boka tid och försöka passa in mötet med stoets brunst. När det gäller shire, så går det än så länge inte att avla genom semin, utan här är det ett besök hos hingsten som gäller.

Har du svårt att få ditt sto dräktigt? Om stoet är tjock i hullet, aktivera henne mera och dra ner på maten. Hästarna har lättare att bli skendräktiga när de har tråkigt. Även Cancer i livmodern kan ge skendräktighet, men detta är mindre vanligt.

När betäckningen är gjord, är det en evig väntan tills det äntligen börjar bli dags. Ca 11 månader gå hästar, eller närmare bestämt 11 månader och 10 dagar. Detta kan slå några veckor fram eller tillbaka. Oftast brukar hingstföl komma innan utsatt tid och stoföl något senare än utsatt tid.

Fölning

När fölet är färdigväxt i magen, är det då äntligen dags för den stora dagen då fölet föds och resultatet av nästan ett års väntan är över. De flesta hästar klarar fölningen själva, men var ändå med och bevaka ifall olyckan skulle vara framme och något inte är som det borde vara. 

Jag föredrar att låta fölningen ske utomhus. På så sätt kan stoet hitta sin egna lugna plats och hon hittar de ytor som hon anser sig behöva. Dock innebär detta svårare övervakning, men det är i första hand hästens naturliga beteende som måste prioriteras.

Ett shireföl väger mellan 70-80 kg när det föds och som alla andra hästraser är shirefölet väl utvecklat. Inom en timma står det på benen och börjar söka efter mjölk. I och med shirehästens lugna temperament  är det lätt att komma i kontakt med fölet och på så sätt binda en nära relation mellan häst och människa. Men låt stoet få de första timmarna tillsammans med sitt föl, så att deras band till varandra befästs.

På de större hästarna, så som ardenner och shire, är det vanligt att efterbörden inte släpper som den ska. Detta beror bland annat på att magen ligger så pass lågt i jämförelse med andra hästraser. Har efterbörden inte släppt inom några timmar, kontakta veterinären för att få hjälp med detta. Veterinären brukar ge en hormonspruta som gör att verkarbetet i magen sätter igång och stöter bort efterbörden. I väntan på veterinären är det bra om du kan binda upp själva efterbörden i exempelvis svansen, så att den inte hänger i sin egen tyngd. 

Fölregistrering

När ett föl har kommit till världen ska den registreras och få ett pass. Detta bör göras inom hästens första levnadsår, dels för att alla hästar i Sverige ska ha hästpass, men även för att kostnaden för framställning av passet är billigare just under hästens första levnadsår.

För att kunna få ett pass, behöver du få ett konturdiagram över aktuell häst. Detta får du genom att kontakta en godkänd ID-kontrollant som ritar av hästens alla tecken och igenkänningsmärken. När det gäller Shirehäst ska även en DNA-analys tas, vilket ID-kontrollant eller veterinär hjälper dig med. Analysen görs utifrån taglet i hästens svans. Numera är det även obligatoriskt att chipmärka hästen, vilket ID-kontrollanten oftast kan utföra.


Star of Victoria, 2 månader, och Phoenix Victoria

DNA-analysen sänder du till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, för genomförande. SLU hittar du på www.slu.se.  SLU sparar DNA-resultatet i en DNA-bank och gör en härstamningskontroll som säkerställer att angivna föräldrar verkligen är fölets mor och far. Viktigt är att fölets både föräldrar finns registrerade för att du ska kunna registrera ditt föl. Om du är osäker om dessa finns med i DNA-banken, går det alltid bra att ringa till SLU och fråga. Be då att få prata med avdelningen för ”DNA-analys på häst”. Själva analysen samt registrering kan ta flera månader. När detta är klart, får du en rapport.

När fölet är fött och allt är betalt för betäckningen samt eventuell avgift vid levande föl, får du en betäckningsrapport från hingsthållaren med uppgifter om vilken hingst som har betäckt vilket sto under vilken period. 

Konturdiagram, betäckningsrapport och chiprapport  samt överblivna chipremsor sänds till Svenska Hästavelsförbundet för registrering. Bifoga även DNA-rapporten samt passansökan där du beskriver så mycket som möjligt om din häst med tanke på ursprung, stamtavla etc. Bifoga även intyg på att du äger den häst du vill få registrerad, vilket kan vara ett köpekontrakt. Utifrån dessa uppgifter framställer Hästavelsförbundet sedan ett hästpass. Svenska Hästavelsförbundet hittar du på www.svehast.se.


Star of Victoria diar

På Svenska hästavelsförbundets hemsida, www.svehast.se , kan du söka på stamtavlor, resultat från visningar samt avel gällande shirehästar.

Engelskt pass

Om din häst redan har ett pass och detta är engelskt, kan du får detta kompletterat till ett svenskt. Sänd in passet till Svenska hästavelsförbundet, men var tydlig med att det engelska passet ska vara kvar, annars ersätts det av ett svenskt. Du får då en extra sida som kompletterar det engelska passet för den svenska registreringen.

Du kan även registrera din svenska shirehäst i den engelska shirehästföreningen och på så sätt få även ett engelskt pass. Kontakta den engelska shirehästföreningen för mer info. 

Föl och unghäst

Börja med hanteringen av ditt föl strax efter födseln. Allt du gör med hästen i detta stadium, har du igen senare. Hästen blir van att du hanterar den, tar på den, vänjer sig med olika miljöer och situationer. På så sätt ökar du dess säkerhet och självkänsla, även om Shirehästen är väldigt lugn och trygg i sig själv.


Star of Victoria, 3 månader, och Marc

Efter ca 2 veckor släpper den kvarblivna stumpen av navelsträngen. Det kan klia lite innan detta, då det håller på att läka. Verkar fölet klia väldigt mycket, bör du ha lite extra koll på såret, så att det inte blir någon infektion.


Navelsträng efter ca 3 veckor

Stoet går i brunst ca 10 dagar efter fölningen. Detta kan göra att fölet får diarré. Här är det viktigt att tvätta och hålla rent, då avföringen kan vara frätande. Enklast är att tvätta med ljummet vatten och en handduk. Normalt brukar diarrén vara i 1 vecka. Diarrén kan minskas något genom att du drar ner på proteinet i stoets mat strax innan brunsten. Ytterligare en brunst kommer ca1 månad efter fölningen. Detta brukar inte påverka fölet på samma sätt, då fölets mage har stabiliserat sig och fölet är starkare i sig själv. Om diarrén är mer ihållande eller kommer under  någon annan period, kan detta bero på att fölet får i sig för mycket salt. Kanske har fölet nyligen upptäckt saltstenen. I så fall får du ta bort saltstenen ur hagen, men erbjuda stoet salt några gånger per dag.

Shirehästen växer fort. När de föds är de omkring 110-115 cm i mankhöjd och vid fyra månaders ålder är det inte ovanligt att fölet mäter 140 cm i mankhöjd. Då den växer väldigt fort är det viktigt att inte glömma bort dess ålder, även om du tycker att den borde kunna bära en del. 

Då detta är en väldigt stor ras till växten, är det bra att den får lite längre tid på sig att växa än till exempel halvblod. På detta sätt säkerställs att skelett, ligament och alla senor verkligen blir färdigväxta innan hästen sätts i hårt arbete. Dock innebär inte detta att hästen ska stå orörd i flera år. Nej, ut och gå promenader i skogen, till en början till fots, därefter kan den tömköras, sättas för vagn och slutligen ut på lugna ridturer. Lek med din häst och ha alltid roligt. Det uppskattar både du som hästägare och din häst.

Du kan börja med promenaderna från ett års ålder, där du går bredvid och leder hästen. Då det är mycket för hästen att ta in, din kunskap som du förmedlar och alla intryck, så blir fölet och även unghästen fort trött. Det är bättre att hålla på 10-20 minuter åt gången flera gånger i veckan än att ha längre arbetspass. Vid 3 års ålder är det lämpligt att köra in hästen, och att vid mellan 3-4 år ha att kommit till lugna skritturer i skogen. Vid 4-5 års ålder är ett bra mål att kunna göra rid- och körprov. Tänk på att inte hålla på för länge vid varje tillfälle. 

Vid 5 års ålder kan du räkna med att Shirehästens hov är fullt utvecklad för att tåla full arbetsprestation och vid 6 års ålder är skelettet helt färdigväxt. Du har nu en fullvuxen Shirehäst. Det är även först nu, dvs i 5-6 års ålder som det är lämpligt att ta föl på ett shiresto för första gången.


Star of Victoria 3 månader

Visning och stamboksföring

För att kunna stamboksföra din shirehäst måste hästen vara av godkänd härstamning, dvs både mor och far ska vara godkända shirehästar.  Hästen ska vara visad på en premiering med minst 35 poäng. Du kan även få diplom för din häst, men det delas endast ut efter visning på riksutställning som hålls av Shirehästföreningen.

©Copyright: Lina Runander  Senast uppdaterad 2012-08-08