Historia · Utseende · Användning · Avel · Foder · Sjukdomar · Förening

Shirehästen - Förening


I Sverige finns Svenska Shirehästföreningen. Det är en officiell & ideell rasförening för Shirehästen, men även för Clydesdale. Föreningen bildades 1994 och sedan 1998 lyder den under Svenska Hästavelsförbundet. Detta kan jämföras med Englands förening; English Shire Horse Society, som bildades år 1878, där Drottning Elisabeth är Shirehästens beskyddare och skyddshelgon. När föreningen hade sitt 100-årsjubileum år 1987, var Drottning Elisabeth aftonens ordförande. Den engelska rasföreningen finner du via www.shire-horse.org.uk.

Den svenska rasföreningen är en ideell förening som har till uppgift att främja avel och sprida kunskap om raserna Shire & Clydesdale i Sverige. Du finner föreningen via www.svenskashire.com.

Antal hästar

Det sägs att det finns ca 200 registrerade Shirehästar i Sverige, vara fem stycken finns på Gotland. Dessa finns i Fole, Sjonhem på Gervide Gård och i Fröjel hos oss på Puser.  

©Copyright: Lina Runander  Senast uppdaterad 2012-08-08