BONINGSHUSET


STALL i vinterskrud


STENRÖSE i vår skog


HISTORIA OCH NUTID -  om Puser Gård

Gården Puser ligger på södra Gotland i övre delen av Fröjel socken.


År 2004 köpte vi gården Puser av familjen Persson som bott här i två generationer. Harry och Dagmar Persson fick möjlighet att köpa gården 1943, från tre grannar som brukade gården. En av dessa grannar hette Gunnar Persson, men var inte släkt med den Perssons som nu köpte gården. Gårdens ekonomi var då väldigt dålig, så det var en hel del arbete med att få till ett bra skick på gården. Under åren som gick köptes det in en hel del åker och skog, som kom att tillhöra fastigheten.

Namnet Puser kommer troligtvis från det gotländska ordet Påse. Det finns en del historier om gårdsnamnet, men det sägs att den som bodde på Puser, gillade att stoppa saker i påse, dvs förvara och spara. Som kuriosa kan vi även berätta att ordet Puser betyder "ställa" på spanska och "armband" på portugisiska.

Troligtvis är nuvarande hus byggt på delar av en 1600-talsgård. Husets äldsta del är byggd mellan 1700-1750.  Därefter byggdes boningshuset i 3 ytterligare etapper och stod klart i sitt nuvarande utseende 1809. Boningshuset var då målad i en stark röd färg och hade troligtvis ljusgula fönster.

År 1809 var första året som dåvarande ägare fick reducerad skatt för att de hade byggt ett hus i sten. Då det var ont om skog på Gotland, ville staten undvika att trähus byggdes. Därför blev det skattelättnader om stenhus byggdes istället.

Fram till 1943 var det sädesförvaring i salen, dvs halva övervåningen, och på hela vinden. I slutet av 40-talet drogs det in elektricitet i huset och omkring 1965 rinnande vatten, avlopp och värmesystem. Telefon blev installerad och anknytningen fick nummer 21.

På 60-talet var det en brand i skorsten som går genom köket och salen. Det var endast själva skorstenen som blev skadad, men inte förrän 2006 togs den i bruk igen.

Under 2010-2011 har boningshuset putsats om. I stället för en vitsolkig spritputs, har nu huset och flygeln  slätrappad yta av kalkstensputs som är i en ljus kalkstensfärg. Putsen är en blandning som vi gjort själva, bestående av norsk kalk som Marc har bränt och som sedan Buttle Restaureringskalk har släkt. Alltså en unik kalk som gör sig väldigt bra på just vårt hus!

På gården finns bland annat en ladugård och ett sädesmagasin. Sädesmagasinet är från början av 1900-talet och ladugården byggdes 1926-1928. En tillbyggnad gjordes senare på 1950-talet.

Enligt en bok från 1956 om gotländska gårdar, fanns det på Puser följande; 1 häst, 7 kor, 7 ungdjur och 40 svin samt 100 höns. Gården hade då 69 hektar mark och skog.

När vi flyttade hit var ladugården gjord för grisar och kor. Vi har succesivt omvandla detta till en gård för hästar, med ett stall som invigdes 2012. 

Ett av gårdens mindre uthus kommer från Kaupe järnvägsstation här i Fröjel. Boden användes som stationshus för förvaring av gods som skulle med tåget.

Då huset är placerat i en omgivning som har varit bebodd i mer än 2000 år, finns det många spår av detta i skogen. Vi arbetar med att varligt ta fram skog och natur så att detta kan beskådas.

Vi undanhåller  vegetationen genom att låta djur beta sommartid. Får och lamm betar gräs och den nedersta vegitationen medan getterna tar sly och grenar. Till detta håller ankor, gäss och hästarna de större gräsytorna i schack.

Invändigt har vi i ordningsställt större delen av boningshuset och flygeln. Vi har tagit fram trätak, stenväggar och trägolv. Vi har även tagit alla skorstenarna i bruk, vilket gör att vi numera har tre eldstäder i boningshuset och en i flygeln. Samtidigt som vi moderniserar, tänker vi även på att utveckla huset så att vi kan klara oss så bra som möjligt vid exempelvis  strömavbrott.

 


MAIL: info@puser.se

TEL: 070-6123 099

PUSER GÅRD

Natur | kultur | hästar | kommunikation

Copyright @ All Rights Reserved